Savaş fili

Savaş fili, önemli ve güçlü olmasına karşın yaygın olarak kullanılmamış olan, Orta ve Antik çağ savaş birimidir. İlk olarak İndus Vadisi Uygarlığı'nda ve Hindistan'da kullanıldığı sanılmaktadır. Filin sırtına yerleştirilen sandık biçiminde bir sığınağa binen okçular veya kargılı askerler, durdurulması güç bir saldırı imkânı vererek avantajlı konum elde etmektedir.

Zama Muharebesi'nde hücum eden savaş filleri (Henri-Paul Motte, 1890)

Savaş fillerinin meşhur ve etkin kullanımlarından biri İkinci Pön Savaşı'nda ünlü general Hannibal tarafındandır. Bu savaşta Hannibal savaş fillerini İspanya'dan başlayarak Alplerden geçirip İtalya'nın Kuzeyine kadar götürmüştür. Ordunun en önünde giden savaş filleri orduyu yavaşlatsada arkadakiler için güvenli bir ortam oluşturmaktaydı. Hannibal Romalılarla savaşında kullandığı filler Romalıları o kadar korkutmuştu ki Romalılar savaşın sonunda filleri yenmeyi başarmalarına rağmen kendi yönetimlerindeki tüm halklara savaş filleri yetiştirmesini yasaklamıştı.

Filler, kolay nakledilmeyen ya da bir coğrafyadan diğer coğrafyaya götürülmesi zor olmasına karşın zaman içinde antik dünyadaki neredeyse bütün orduların savaş filleri oldu. Yunanlar dahi bu fillerden yaralanıyorladı. Ancak neredeyse tüm ordular daha değerli olan Asya fillerini kullanırken Mısırlılar mecburen Afrika fillerinden faydalanıyorlardı.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.