Sare Hatun

Sara Hatun, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın annesidir. Fatih Sultan Mehmet Toros Dağlarını aşıp Mardin şehri yakınında ordugah kurunca, sultan ile elçi olarak görüşmeye gitmiştir. Fatih, Uzun Hasan’ın bağlılık mesajını getiren Sara Hatun’u saygıyla kabul edip dinledikten sonra, oğlu ile antlaşma yapmaya rıza göstermiş ama geri göndermeyerek, Trabzon seferine katılması için alıkoymuştur.

Sare Hatun
Eş(leri) Ali Bey
Çocukları Uzun Hasan
Hanedan Akkoyunlu
Babası Pîr Ali Bey
Ölüm 1465
Diyarbakır
Dini İslam

Uzun Hasan Harput’ta annesi Sare Hatun adına Sara Hatun Camii’ni yaptırmıştır. Yine Elazığ’da Şehir Hastanesi açılmadan önce doğumevinin adı Sara Hatun’un adını taşıyordu.

Anekdot

Trabzon’un geçit vermez sarp yollarında ilerleyen Fatih’e, Sare Hatun sorar: - "Ey oğul! Bu Trabzon’a bunca zahmet nedendür?" - "Ana bu zahmet din yolunadır. Zira bizim elimizde İslam kılıcı vardır, eğer bu zahtemi ihtiyar itmesüz bize gazi demek yalan olur."

Kaynakça

  • Özhan Öztürk. Karadeniz: Ansiklopedik Sözlük. 2. Cilt. Heyamola Yayıncılık. Istanbul. 2005. ISBN 975-6121-00-9.
  • Kritovulos (1998), İstanbul’un Fethi. Toplumsal Dönüşüm Yayınları. İstanbul
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.