Samuel Edward Konkin III

Samuel Edward Konkin III, ayrıca EK3 olarak bilinir, Yeni Liberteryen Manifestonun yazarı ve Agorizm olarak adlandırdığı siyaset felsefesinin savunucusu.

Samuel Edward Konkin III
Doğumu 8 Temmuz 1947(1947-07-08)
Saskatchewan, Kanada
Ölümü 23 Şubat 2004
West Los Angeles, Kaliforniya
İlgi alanları Anarşizm, ekonomi, doğal hukuk
Önemli fikirleri Agorizm

Siyasi fikirleri

Konkin, liberteryenizmi radikal olarak görüyordu. Agorist Enstitüsü'nün bir başlatıcısıydı.

Konkin, özgürlükçü etik ile tutarsız olduğuna inandığı için oylamayı reddetti. Aynı şekilde, liberteryenizmin devletçi bir ortak seçeneği olarak gördüğü Liberteryen Parti'ye de karşı çıktı. Etkili minarşist filozof Robert Nozick'in muhalifiydi ve Nozick'in adanmışlarından "Nozis" olarak bahsetti.[1]

Konkin, yukarıda bahsedilen manifestosunda özgürlükçü bir topluma ulaşmak için stratejisini sunuyor. Oylamayı ve insanların tipik olarak sosyal değişime teşebbüs ettiği diğer araçları reddettiği için, ekonomik faaliyetlerini vergilendirilmeyecek veya düzenlenmeyecek olan karaborsa ve gri pazar kaynaklarına ayırarak insanları devletten rıza göstermesini destekledi. Konkin bunu "bu piyasalardaki işlemlerin yanı sıra devleti atlayan diğer faaliyetler" yani karşı ekonomi olarak adlandırdı. Barışçıl işlemler serbest bir piyasada veya agorada gerçekleşir: Bu nedenle, ulaşmak istediği toplum için "agorizm" terimini kullandı.[1] Ayrıca fikri mülkiyete şiddetle karşı çıktı.[2]

Ayrıca Bakınız

Kaynakça

  1. Gordon, David (2011-04-01) Sam Konkin and Libertarian Theory, LewRockwell.com; accessed October 28, 2017.
  2. Samuel Edward Konkin III Copywrongs, EnemigosdelEstado.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.