Sameh

Sameh (ס) İbrani alfabesinin 15. harfi olup Yunan alfabesindeki karşılığı Ksi (Ξ, ξ)[1] ve Kiril alfabesinde Ѯ'dir. Ebced hesabındaki değeri 60'tır.

Arap alfabesi'nde bu harfin muadili yoktur ve /s/ harfi için Sin harfi kullanılır. Ebced hesabında 60 sayısını elde etmek için Şin'den türemiş Sin harfi kullanılır.

Kaynakça

  1. Muss-Arnolt, W. (1892). On Semitic Words in Greek and Latin. Transactions of the American Philological Association v. 23, p. 35-156. The Johns Hopkins University Press.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.