Sakrum

Sakrum (Latince: os sacrum), insan anatomisinde omurganın alt kısmında büyük, üçgen şekilli kemik. Birinci ila beşinci sakral omurun (S1-S5) birleşmesiyle oluşur.[1]

Sakrumun pelvis tarafı (ön kısmı)

Sakrumu oluşturan omurlar birleşmeye 12 yaşında başlar. Omurlar arasında boşluklar görüldüğünde kişinin 20 yaşından küçük olduğu söylenebilse de omurların tam birleşmesi genelde 25 yaşından sonra gerçekleşir.[2]

Basis ossis sacri adı verilen yukarıdaki tabanında beşinci bel omuru (L5) ile olan eklem, apex ossis sacri adı verilen "tepesi"nde kuyruk sokumuyla (koksiks) olan eklem bulunur. İlium ile olan eklemleri için (sakroiliak eklem) sağ ve sol tarafında (lateral kenarlarında) L şeklinde eklem yerleri mevcuttur. Sakrumu oluşturan birinci omurun (S1) öndeki çıkıntısına promontorium adı verilir.[1]

Kaynakça

  1. Drake, Richard L.; Vogl, A. Wayne; Mitchell, Adam M.W. (2010). Gray's Anatomy for Students, Second Edition. Elsevier. ss. 425-6.
  2. Scheuer, Louise; Black, Sue (2004). The Juvenile Skeleton. Academic Press. s. 217. ISBN 0080474594.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.