Sait Koçak

Sait Koçak (d. 1908, Talas, Kayseri, Türkiye), (ö. 14 Haziran, 1991), Türk bürokrat.

1929 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra Ankara Maiyet Memuru olarak devlet görevine başlamış; değişik il ve ilçelerde maiyet memurluğu, kaymakamlık, emniyet müdürlüğü yaptıktan sonra, 1945 yılında Kayseri Belediye Başkanlığına, 1946 yılında İstanbul Belediye Başkan Yardımcılığına atanmıştır. 1949 yılında Malatya Valiliğine getirilmiş, 1950 yılında ise İçişleri Bakanlığı Nüfus İşleri Genel Müdürlüğüne atanmıştır. Daha sonra Bakanlık emrine alınmış ve Danıştay’ca bu konudaki işlemin iptali üzerine önce İçişleri Bakanlığı Tetkik Kurulu Başkanlığı Müşavirliğine daha sonra Bakanlık Hukuk Müşavirliğine atanmıştır. 5 Mayıs 1955 tarihinde resen emekliye sevkedilen Koçak, 27 Mayıs Darbesi’nden sonra Balıkesir Valiliğine atanmıştır. 5 Ağustos 1960 tarihinde yeniden emekli olmuş ve 20 Eylül 1960 tarihinde Danıştay Üyeliğine seçilmiştir. 24 Mart 1965 tarihinde Danıştay Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine seçilen Koçak, 19 Ocak 1974'te emekliye ayrılmıştır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.