Sahel

Sahil kahverengi ile gösterilmiştir. Bu kabaca 200 mm (kuzey) ile 600 mm (güney) 20. yüzyıl yıllık yağış çizgileri arasında kalan Afrika topraklarıdir. Bu Cape Verde adaları dahil aynı yağış istatistiğine sahip diğer bütün Afrika toprakları hariç olmak üzere Sahra Colünün güneyini içine alan bölge ile sınırlıdır. Bu Sahel bölgesinin sadece bir tanımıdır ancak tek tanımı değildir.
Turuncu ile gösterilen Sahil Akasya savanası. Bu Sahil'in sadece yağışı temel almayan Ekobölge (karakteristik, coğrafi olarak farklılık gösteren doğal türler ve topluluklar) tanımıdır. Bu durumda Şahil Akasya ağaçları ile işaretlenmiş otlaklardır.

Sahel, Sahil veya Sahil Kuşağı (Arapça ساحل, sāḥil, yarı kurak Sahra sınır veya sahanlığında tropik ve alttropik otlaklar ve çalılıklardan oluşan savanalardır.

Kuzeyde Sahra'dan güneyde daha az kurak olan Sudan bölgesine (aynı ismi taşıyan Sudan ülkesi ile karıştırılmamalıdır) geçişi oluşturan steplik ekobölgedir.

Sahil batıda Atlantik Okyanusu'ndan doğuda Kızıldeniz'e uzanan genişliği birkaç yüz kilometreden bin kilometreye kadar değişen ve 3,053,200 kilometrekare alanı kaplayan 3862 km uzunluğundaki bir şerit halinde devam eder.

Yarı-kurak çayırlardan, savanalardan, steplerden ve dikenli çalılıklardan güneyde ormanlık Sudan savanası ve kuzeyde Sahra arasındaki geçiş ekobölgesidir.[1]

Günümüzde Sahil'in geçerli olan çeşitli tanımları vardır. Bu tanımlar, Sahil'in sınırlarını belirlerken örneğin metrekareye düşen yıllık yağış oranını, belli bir bitki (örneğin Akasya ağacı) örtüsünü veya coğrafi olarak farklılık gösteren doğal türler ve karakteristik toplulukları (ekobölgeyi) temel alırlar.

Günümüzde Sahil ülkeleri Senegal, Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer, Nijerya, Çad, Sudan,ve Eritredir.

Resimler

Kaynakça

  1. "Sahelian Acacia savanna" WWF Scientific Report . Accessed December 29, 2007.
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.