Safa Reisoğlu

Safa Reisoğlu (1929, İstanbul, Türkiye), Türk akademisyen.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi, Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Doktora yaptı. Medeni Hukuk Profesörüdür. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyeliği, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeliği (21 Ekim 1977 - 12 Eylül 1980), Millî Eğitim Bakanlığı yaptı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Uluslararası Boyutlarıyla İnsan Hakları, Borçlar Hukuku Genel Hükümler isimli kitapları bulunmaktadır.

Kaynakça

  Siyasi görevi
  Önce gelen:
  Mustafa Üstündağ
  Türkiye Millî Eğitim Bakanı
  17 Kasım 1974 - 31 Mart 1975
  Sonra gelen:
  Ali Naili Erdem
  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.