Saeculum

Saeculum, kabaca bir insanın olası yaşam süresini ya da bir insan neslinin tamamen yenilenme süresini anlatan bir zaman uzunluğudur. Terim, ilk olarak Etrüskler tarafından kullanılmıştır. Aslında tam olarak bir şeyin olduğu zamandan (örneğin bir şehrin kuruluşu) o ana şahitlik etmiş olan tüm insanların öldüğü zamana kadar olan süreyi vurgular. Bu noktada yeni saeculum başlar. Söylenceye göre, Tanrılar her kişi ya da uygarlık için kesin bir saecula belirlemiş olup örneğin Etrüskler için belirlenen miktar on saecula'dır.

M.Ö. 2. yüzyıl'dan itibaren Romalı tarihçiler saeculum' terimini tarihi kayıtları ve iz bırakan savaşları dönemselleştirmek için kullandılar. İmparator Augustus'un yönetimi sırasında, bir saeculumun 110 yıl olduğuna karar verildi. Augustus tarafından M.Ö. 17 yılında Roma'nın beşinci saeculum'unu kutlamak için Ludi saeculares oyunları ('yüzyıl-oyunları') organize edildi. Claudius ve Septimius Severus gibi daha sonraki imparatorlar, saecula geçişini düzensiz aralıklarda kutlamaya devam ettiler. 248 yılında İmparator Arap Philip Ludi saeculares ve Roma'nın kuruluşunun 'ab urbe condita' 1000'nci yıldönümü törenlerini birleştirdi. Roma'nın girdiği yeni milenyum, Saeculum Novum terimi ile adlandırıldı ve terim Hristiyanlıkta dünyevi çağı kasteden metafiziksel bir çağrışım içerir.

Bir saeculum aslında belirli bir zamana sabitlenmemiş olup genel kullanımına göre yaklaşık 90 yıllık bir süreye denk gelir. 22 şer yıllık dört döneme bölünmüş olabilir ve her bir dönem sırasıyla çcukluktan gençliğe, yetişkinliğe, orta yaşa ve yaşlılığa geçişi simgeler.

Sözcük Romen dillerinde "yüzyıl" anlamında gelişmiştir.

Latincesaeculum
Asturyasçasieglu
Aragoncasieglo
Katalancasegle
Fransızcasiècle
Galiçyacaséculo
İtalyancasecolo
Oksitancasègle
Portekizceséculo
İspanyolcasiglo
Rumencesecol

Ek okuma

  • Strauss, William and Howe, Neil, The Fourth Turning, Broadway, 1997. Details the saecula in the past 600 years of Anglo-American history, from the Protestant Reformation to a forecast of the Millennial generation entering adulthood in the 2010s.

Ayrıca bakınız

  • Nesil
  • Yüzyıl
  • Sosyal döngü teorisi
  • Strauss-Howe kuşak teorisi
  • In saecula saeculorum
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.