Sadrazam Semiz Ali Paşa Çeşmesi

Sadrazam Semiz Ali Paşa Çeşmesi; İstanbul'un Eyüp semtinde Çölekçiler caddesi ile Baba Haydar caddesi köşesinde bulunur. Cezeri Kasım Camii karşısında yer alır. Sadrazam Semiz Ali Paşa tarafından hicri tarihle 966, miladi tarihle 1558 yılında yaptırılmıştır. Çeşmenin iki yüzü vardır. Bir yüzü Hasan diğer yüzü ise Hüseyin'in ruhuna ithaf edilmiştir. 1604 ve 1994 yıllarında onarım görmüştür. Çeşmenin ön yüzünde üç satır halinde hazırlanmış şu tarih kitabesi var:“Dokuz yüz altmış altı’da yapub kazdırmamış tarih / Vezir-i âzam’ı Sultan Süleyman’ın û bi-hemta/Hasan ile Hüseyin’in ruhi içün hoş itmiş sebil / İki cânipten akması ana şahit dürür de Hakka / Bin onüç’de bilüb aslını didim bülbüli tarih / Döküb malı bu zibâ çeşmeyi yaptın Ali Paşa”H. 966 M.1558 [1]

  1. Ecdadımız hayvanatı da ihmal etmezdi. dunyabizim.com. Erişim Tarihi: 15.10.2016
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.