Sabancı Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi
Slogan Birlikte Yaratmak ve Geliştirmek
Kuruluş 1994
Tür Vakıf Üniversitesi[1]
Eğitim dil(ler)i İngilizce
Rektör A. Nihat Berker
Öğretim üyeleri 380
Kayıtlı 3553
Mezunlar 7.650
Konum Tuzla, İstanbul[2], Türkiye
Web sitesi Sabancı Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi, 1994 yılında Hacı Ömer Sabancı Vakfı önderliğinde Sabancı topluluğu tarafından kurulma karar alınmış ve Ekim 1999'da ilk öğrencilerini karşılayarak öğretime başlamış bir vakıf üniversitesidir.

Sabancı Üniversitesi, Türkiye'de liberal bilimler tarzı eğitim veren tek yüksek öğretim kurumudur. Bu sistem altında tüm öğrenciler ilk sene bir çekirdek ders grubuna tabi tutulmakta, ikinci sınıfta belirli bir bölüme odaklandıktan sonra, ikinci sınıftaki deneyimlerinin sonucunda ikinci sınıfın sonunda programlarını seçebilmektedirler.

Geçmiş

Sabancı Üniversitesi'nin kurulum süreci, yükseköğretim kurumlarının kurulup işletilmesi hakkının özel vakıflara da tanınmasıyla beraber başladı. Sabancı Topluluğu, Hacı Ömer Sabancı Vakfı önderliğinde, Sabancı Üniversitesi'nin kuruluş kararını 1994 yılında aldı. Ağustos 1995'te, 22 değişik ülkeden, çeşitli üniversite, bilim merkezi ve disiplinlere mensup 50'nin üzerinde bilim adamı, araştırmacı, öğrenci ve işadamı İstanbul'da düzenlenen arama konferansında bir araya geldi. Konferans salonunda, kurulacak üniversitesinin felsefesinin "Birlikte yaratmak ve geliştirmek" olması kararlaştırıldı. Bu konferansı, öğrenci eğilimleri araştırmaları ile desteklenen tasarım komitelerinin çalışmaları ve oluşan akademik programlar izledi. Sabancı Üniversitesi'nin kuruluşuna izin veren kanun, 5 Haziran 1996 tarihinde yasalaştıktan sonra, 31 Temmuz 1997'de Üniversite kampüsünün temeli atıldı. Üniversite, Ekim 1999'da ilk öğrencilerini karşılayarak öğretime başladı.

Sabancı Üniversitesi kuruluş ilkeleri doğrultusunda öğrencilerinin disiplinlerarası bir eğitim görmeleri amaçlanmış, okulun akademik yapısı da buna göre tasarlanmıştır. Sabancı Üniversitesi 3 fakülte ve 1 dil okulundan oluşmaktadır. Bunlar;

Öğrenim Sistemi

Yurtlar bölgesinden görünüş.

Üniversite, "Türkiye’nin ilk bölümsüz üniversitesidir. "Alışılmış "bölüm" sisteminin disiplinlerarası etkileşimi engelleyebildiği, öğrenimde erken ve kısıtlı uzmanlaşmaya neden olduğu gerekçesiyle üniversitede akademik bölüm bulunmamaktadır. Üniversitede öğrenim görmek isteyen olan öğrenciler, üniversite giriş sınavı sonucuna göre tercihini yaparken "bölüm" değil, fakülte ve fakülte gruplarından seçim yaparlar.

Üniversitede okumaya hak kazanan öğrencilerin iki yıllık Temel Geliştirme Programı'na başlayabilmeleri için üniversitenin İngilizce yeterlik sınavına girerek yeterlilik almaları ya da TOEFL IBT, CAE, CPE, FCE, KPDS, ÜDS, PTE Akademik, YDS, ELAE sınav başarısını ibraz etmesi gerekmektedir. Diğerleri ise, İngilizce hazırlık sınıfını başarıyla tamamladıktan sonra Temel Geliştirme Programı’na devam etmeye hak kazanmaktadır.

Öğrenim sisteminin altyapısını oluşturan "Temel Geliştirme Programı" süresince öğrenciler, farklı disiplinlerden dersler alarak tüm lisans programlarını detaylı biçimde tanıma fırsatı elde etmektedir.

Temel Geliştirme Programı iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada, tüm öğrenciler, fen bilimleri, sosyal bilimler ve bu alanlarla ilgili diğer disiplinlerin bütünlük içinde ele alındığı "Üniversite Derslerini" almaktadırlar. Temel Geliştirme Programı'nın ikinci aşamasındaysa, öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri programın giriş derslerini almaktadırlar.

Öğrenciler, fazladan herhangi bir sınava tâbi tutulmaksızın 13 program arasından kendi diploma alanını belirlemektedir. Sabancı Üniversitesine giriş yapılmış fakültenin içerisinde, birinci sınıfı tamamlayan öğrenciler; lisans diploma programı bildirimi yapabilirler. Giriş yapmış oldukları fakülteden başka bir fakültedeki programı seçmek isterlerse, merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki bütün diğer üniversitelerin tercih edilmek istenen diploma programına eşdeğer bölümleri arasında en düşük taban puanından az olmaması gerekir.

Temel Geliştirme Programı

Temel Geliştirme Programı, Temel Geliştirme Yılı (TGY) ve Üniversite Dersleri'nden oluşmaktadır. Sabancı Üniversitesi'ne LYS üzerinden giriş yapan tüm öğrenciler İngilizce Dil Ölçme Sınavı (ELAE)'na girerler. Bu sınavda yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler yoğun İngilizce ve Türkçe derslerinden oluşan Temel Geliştirme Yılına devam ederler. İngilizce Dil Ölçme Sınavı'nda başarılı olan öğrenciler ise birinci sınıfa başlarlar. Birinci sınıfta tüm öğrenciler çekirdek programa tabi tutulurlar. Bu doğrultuda girdiği fakülte'den bağımsız olarak bütün öğrenciler, lisans programının birinci sınıfında, iki dönem boyunca,

Üniversitenin ikinci senesinde öğrenciler okumayı planladıkları bölüme giriş derslerini alırlar. Örneğin Endüstri Mühendisliği okumayı planlayan, fakat Ekonomi ve/veya Bilgisayar Mühendisliğinde aklı kalan bir öğrencinin ikinci sınıf ilk dönemde alacağı dersler şöyle sıralanabilir;

Öğrenci ikinci sınıfın sonunda bir diploma programı bildirmek zorundadır. Fakat bu diploma programı mezuniyetten önce tekrar değiştirilebilir. Ayrıca tam olarak bir programa karar verememiş öğrenci diploma programı gerekliliklerini yerine getirdikten sonra istediği şekilde diğer branşlardan da ders alabilmektedir.

Diploma Programları

BAGEM

Bireysel ve Akademik Gelişim Merkezi, Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin üniversite hayatındaki yeni sorumluluklarına etkin ve güven içerisinde adapte olabilmelerine yardım etmek, onları teşvik etmek ve de bireysel ve akademik gelişimlerinin sürekliliğini desteklemek amacıyla kurulmuştur. BAGEM aşağıdaki destek birimlerinden oluşmaktadır: Akademik İletişim Hizmetleri, Akademik Başarı İzleme ve Danışmanlık Programı, Akademik Destek Programı, Engelsiz Üniversite Programı, Ders Değerlendirme, Psikoterapi ve Psikolojik Hizmetler, Öğrenci Danışmanlık Sistemi, Toplumsal Duyarlılık Projeleri.

Kariyer Geliştirme

Sabancı Üniversitesi öğrencilerini eğitim sonrası hayata hazırlamak amacıyla Kariyer Gelişim Atölyesi (KGA) programını geliştirmiştir. KGA, öğrencilerin hem üniversite yıllarına hem de mesleki hayatlarına hazırlanması için gereken bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamaktadır. Bu program sayesinde öğrenciler kendi eğitim alanlarına uygun olan sektörleri ve istihdam olanaklarını da öğrenmektedirler. Ayrıca KGA, iş bulma sürecinde öğrencilere de yol göstermektedir.

Araştırma Merkezleri

Nano-teknoloji Araştırma ve Başvuru Merkezi (SUNUM)

Sabancı Üniversitesi Nano-teknoloji Araştırma ve Başvuru Merkezi Devlet Planlama Teşkilatı ve Sabancı Vakfı tarafından başlangıç aşamasında yapılan 25 milyon avro tutarında yatırımla kurulmuştur. Temmuz 2011 tarihinde faaliyetlerine başlayan Merkez, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin mevcut araştırma olanaklarına büyük katkıda bulunmuştur.

40 akademisyen, doktorasını tamamlamış yaklaşık 40 kadar araştırmacı ve yüzlerce doktora öğrencisi merkezin çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. Birden çok disiplin üzerinden ileri düzey araştırma çalışmalarının gerçekleştirildiği Merkez bünyesinde, ileri düzey malzeme bilimi, temel bilimler, ve nano-mühendislik alanlarında uzmanlık sahibi araştırmacılar bir araya gelip elektronik, fotonik, sağlık, inşaat, çevre, tarım ve ambalajlama endüstrileri için uygulamalar geliştirmektir.

İstanbul Politikaları Merkezi

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), demokratikleşmeden iklim değişikliğine, transatlantik ilişkilerden uyuşmazlıkların çözümü ve arabuluculuğa uzanan önemli sosyal ve siyasi konular üzerinde uzmanlaşan küresel bir politika araştırma kuruluşudur. İPM bünyesinde gerçekleştirilen araştırmalar üç ana grupta organize edilip yönetilmektedir:

On yıldan uzun bir süredir, karar alıcılara, kanaat önderlerine ve belli başlı menfaat sahiplerine İPM tarafından uzmanlık alanları çerçevesinde objektif analiz ve yenilikçi politika önerileri yapılmaktadır.

Sabancı Üniversitesi’nin önemli bir parçası olarak, İPM aynı zamanda akademik araştırmaları teşvik etmek üzere çalışmalar gerçekleştirmektedir. Merkez bünyesindeki çeşitli programlar aracılığıyla genç akademisyenlere ve politika araştırmacılarına entelektüel anlamda ve önemli boyutta destek sağlanmaktadır. 

İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC)

İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC), enerji ve iklim alanlarıyla ilişkili objektif ve kaliteli iktisadi ve siyasi çalışmalar gerçekleştiren gelecek-odaklı bağımsız bir araştırma ve politika merkezidir. IICEC’nin çalışmaları, gerek bölgesel gerek küresel anlamda sürdürülebilir bir enerji geleceği için çözümler geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

IICEC, diğer üniversitelerle gerek bölgesel gerek dünya çapında bir işbirliği ağı kurarken hükümetler, sanayi ortakları, uluslararası teşkilatlar, think-tank ve diğer araştırma organlarıyla birlikte çalışmalar yürütmektedir. Merkez’in hedefi, politika yapıcılara, sektöre, akademisyenler ve kanaat önderlerine enerji alanındaki başlıca güçlükler hakkında bilgi aktararak objektif ve güvenilir analiz sunmaktır. IICEC, enerji ve iklimle ilgili alanlarda faaliyet gösteren belli başlı menfaat sahiplerini bir araya getiren seçkin bir platform sunmak suretiyle fikir alışverişi yapılıp fikirlerin geliştirilmesini teşvik etmektedir.

Kampüs

Sabancı Üniversitesi'nin ana kampüsü, İstanbul'un 15 km doğusunda, Tuzla'da yer almaktadır. Cannon grup tarafından tasarlanan kampüsün yapımına 1998 yılında Koray Holding'e bağlı Koray İnşaat tarafından başlanmış, 1999 da inşaatı tamamlanmıştır. 2007 yılında tamamlanan yurtlarla öğrencilerin %90'ından fazlasının yurtlarda kalması planlanmış, İstanbul sınırları içinde kendi komünitesi olan bir yerleşke üniversitesi tasarlanmıştır. 1,353,000 m² alanı kaplayan kampüs üç bölümden oluşmaktadır. Kampüsün en üst tarafında yurtlar, sağlık merkezi, iletişim merkezi ve fakülte üyelerinin lojmanları bulunmaktadır. Kampüsün ortasında ters bir U şeklinde fakülteler, rektörlük ve üniversite merkezi konuşlandırılmıştır. Kampüsün sol altında ise spor salonu, gösteri merkezi, futbol sahasi, göl ve koşu pisti yer almaktadır.

Sabancı Üniversitesi yemekhanesinin panoramik fotoğrafı.

Yurtlar ve Kampüs Olanakları

Sabancı Üniversitesi’ndeki kampüs yurtları, öğrencilerin “evden uzaktaki evi” olabilme prensibiyle hizmet vermektedir. Yurtlar, öğrencilerin uyum içerisinde birlikte yaşamak gibi temel bir beceriyi kazanmaları yönünde önemli bir amaca hizmet etmektedir. Her biri ayrı bir mimari tasarıma sahip ve en son teknolojiyle donatılmış olan Sabancı Üniversitesi yurt binaları, öğrencilerin aile evindeki sıcaklığı ve konforu yaşamasına olanak tanımaktadır. Her odada banyo, internet bağlantısı, telefon, çalışma masası ve her öğrenci için dolap bulunmaktadır.

900 kişilik kapasiteye sahip ana kafeterya, Üniversite Merkezi’nde yer almaktadır. Ayrıca, yemek alternatifleri sunan çok sayıda kafe kampüste hizmet vermektedir.

Modern bir spor salonu ve sinema salonlarının yanı sıra kampüste, hem öğrencilerin hem de tanınmış sanatçıların eserlerinin sergilendiği hoş bir sanat galerisi bulunmaktadır.

Bilgi Merkezi

Bilgi Merkezi, kullanıcıların en doğru ve yararlı bilgiye mümkün olan en kısa sürede ulaşmalarını sağlayan bir destek birimi olarak görev yapıp Sabancı Üniversitesi’ndeki eğitim ve araştırma programlarını desteklemektedir. Merkez’in amacı öğretim görevlilerinin, öğrencilerin, personelin ve mezunların bilgi ve belge edinme ihtiyaçlarını karşılarken bir taraftan da hem ulusal hem de uluslararası seviyede bilgi birikimine katkıda bulunmaktır. Tüm kurumlara, kuruluşlara ve şahıslara açık hizmetler ve erişim sunan Bilgi Merkezi aynı zamanda bilim, endüstri, sanat ve kültür alanlarında yürütülen çalışma ve araştırmaların da ilerlemesine yardımcı olmaktadır. 600 kişilik kapasiteye ve 300.000 kitaplık raf alanına sahip 9.432 metrekarelik, modern teknolojiyle donatılmış Merkez, elektronik ekipmana sahip çalışma kabinlerine ve çok fonksiyonlu odalarla hizmet vermektedir. Toplam 480 internet erişim noktası bulunan Bilgi Merkezi, erişimi kolaylaştırmak için haftanın yedi günü açıktır.

Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi (SGM)

Sabancı Üniversitesi Gösteri Sanatları Merkezi’nin (SGM) temel amacı, hem öğrenciler hem de mensuplar için kampüsteki kültürel ve sanatsal yaşamı hareketlendirirken bir taraftan da büyük metropoldeki sanatseverlere ulaşmaktır. 912 seyirci kapasiteli Gösteri Sanatları Merkezi, Türkiye’de türünün en önde gelen örneklerinden biri konumundadır. Son derece modern özelliklerinin yanı sıra Merkez’de ses yalıtımlı müzik kayıt stüdyosu, prova salonu, kulisler ve sahne aksesuarları için bir depo alanı da bulunmaktadır. 4.905 metrekarelik geniş bir alana yayılmış olmasından ötürü Merkez, her türlü kongre, konferans ve seminerlere ev sahipliği yapmaktadır.

Sakıp Sabancı Müzesi

Sabancı Üniversitesi’ne ait olan Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul Boğazı’nda, bir tepenin üzerinde yer almaktadır. İlk olarak 2002 yılında faaliyete geçen Müze açılışından önce bina Sabancı ailesi tarafından konut olarak kullanılmıştır. Bugün Müze kapsamında resim ve kaligrafi koleksiyonlarına ev sahipliği yapan köşk ve de güncel sergilere ev sahipliği yapan galeriler, İstanbul Boğaz’ı manzarasına sahip, büyük bir bahçede yer almaktadır. Sakıp Sabancı Müzesi geniş bir daimi koleksiyona, büyük uluslararası sergiler ile farklı kültürel ve eğitim programlarına ev sahipliği yapmaktadır.

Öğrenciler ve Yaşam

Öğrenci Profili

Sabancı Üniversitesi'nin 2016-2017 akademik dönemi için yıllık kontenjanı 760 lisans öğrencisidir[4]. 2010-2011 eğitim yılının verilerine göre öğrencilerin %1.4 si ilk 100'den, %7.9'u ilk 1000'den ve %12.6'sı ilk 3000'den gelmektedir. Başka bir deyişle LYS'de ilk 100'e giren öğrencilerden 8'i Sabancı Üniversitesi'ni seçmektedir. Sabancı Üniversitesi öğrencileri Türkiye'nin 67 farklı şehrinden öğrenci bulunmaktadır.

Öğrenci Kulüp ve Etkinlikleri

Sabancı Üniversitesi'nde çeşitli öğrenci kulüpleri bulunmaktadır. 2016 yılı itibariyle aktif olan öğrenci kulüpleri:[5]

 • Atatürkçü Aydınlanma Topluluğu
 • Binicilik Kulübü
 • CEO’larla Çay Sohbetleri Kulübü
 • Dans Kulübü
 • Doğa Sporları Kulübü
 • Düşünce & Felsefe Kulübü
 • Edebiyat Kulübü
 • Ekonomi ve İşletme Kulübü
 • Endüstri Mühendisliği Topluluğu (IES)
 • Enerji Kulübü
 • Fotoğraf Kulübü
 • FRP Kulübü

 • Gastronomi ve Yemek Kulübü (SUMAK)
 • Genç Girişimciler Kulübü
 • IEEE-Mühendislik Kulübü(ENSO)
 • International Students Club
 • MBA Kulübü
 • Medya Ve Aktivizm Kulübü
 • Moda Kulübü
 • Model Birleşmiş Milletler Kulübü
 • Münazara Kulübü
 • Müzik Kulübü (Müzikus)
 • Politika Kulübü
 • Psikoloji Kulübü

 • Radyo Kulübü (RadyoSU)
 • Robot - ASME Kulübü
 • Sanat Tarihi ve Müze Çalışmaları Kulübü
 • Satranç Kulübü
 • Seramik Kulübü
 • Sinema Kulübü
 • Spor Organizasyon Kulübü
 • Sualtı Sporları Kulübü
 • SuFirst
 • Tarih Kulübü
 • Tiyatro Kulübü (SU Oyuncuları)
 • Uluslararası İlişkiler Kulübü
 • Bağımsız Etkinlikler
 • Yelken Kulübü

OffTown Festival

Offtown Festival, tamamen öğrencilerden oluşan bir komitenin tüm organizasyonunu üstlendiği ve üniversitedeki öğrenci kulüplerinin desteği ile 2001 yılından beri gerçekleşen, Sabancı Üniversitesi’nin en büyük öğrenci etkinliğidir.

CEO'larla Çay Sohbetleri

Tea Talks with CEOs Kulübü, 2007 senesinden beri gerek Türkiye'deki gerek yurtdışındaki önemli CEO ve liderlerle birçok görüşme yapmıştır. 7 yıllık zaman zarfında ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Singapur, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İtalya ve Kanada'ya geziler düzenlemiş ve 200'den fazla finans lideriyle görüşmeler gerçekleştirmiştir.[6]

Spor

Kampüsteki spor tesisleri[7];

Sağlık ve Destek Hizmetleri

Hem öğrencilerinin hem de personelinin fiziksel ve tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak için Sabancı Üniversitesi’nde haftanın yedi günü 24 saat hizmet veren bir kampüs Sağlık Merkezi bulunmaktadır. Bu tesis, hem tam donanımlı bir ambulansa hem de son teknoloji tıbbi ekipmanlara sahiptir.

Sabancı Üniversitesi aynı zamanda kitabevi ve içinde ATM makinelerinin olduğu bir banka, fotokopi merkezi, üniseks kuaför ve süpermarket dâhil olmak üzere birçok ek hizmet sunmaktadır. Üniversite’nin çağrı merkezi ise hem öğrencilerin hem de personelin bakım ve IT gibi sorunları rapor etmesi için etkili bir araç işlevi görmektedir.

Üniversite, İstanbul’un hem Anadolu hem Avrupa yakasındaki birçok belli başlı noktadan kampüse ve kampüsten bu noktalara neredeyse günün 24 saati servis hizmeti sunmaktadır.

Mezunlar

2000 yılından bu yana Sabancı Üniversitesi, 5.591 lisans derecesi ve 2.938 yüksek lisans derecesi olmak üzere toplamda 8.529 mezun vermiştir. Mezunların %78’i iş hayatına atılmayı tercih ederken %16’sı lisans ve yüksek lisans programlarında eğitimlerine devam etmeyi tercih etmiş; Sabancı Üniversitesi mezunlarının %88’i mezuniyetlerinden sonraki bir yıl içerisinde ya iş bulmuş ya da yüksek lisans öğrenime kabul edilmiştir.

Carnegie Mellon Üniversitesi, Kaliforniya Üniversitesi, Politecnico di Milano,Boston Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, Brown Üniversitesi, Stanford Üniversitesi ve Massachusetts Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi mezunlarının yükseköğretim için tercih ettikleri üniversiteler arasında yer almaktadır.

Akbank, Unilever, Accenture, Turkcell, Procter & Gamble, Ford, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Deloitte & Touche kuruluşları, Sabancı Üniversitesi mezunlarının çalışmak için tercih ettiği şirketler arasında bulunmaktadır.

Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu

Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu, lise öğrencilerine yönelik bir program olup onların çok kültürlü bir ortamda üniversite hayatının heyecanını deneyimlemelerine yardımcı olmaktadır. İlk kez 2011 yılında öğrenci ağırlamaya başlayan programdan şu ana kadar üç binden fazla katılımcı yararlanmıştır. Öğrenciler, toplamda sunulan 40’tan fazla üniversite dersi içinden azami üç ders seçebilmektedir. Bu ders seçimi doğa bilimleri ve mühendislik, sosyal bilimler, sanat, yönetim, yabancı diller ve kişisel gelişim dâhil olmak üzere geniş bir yelpazeden yapılandırılabilmektedir.

Bu uluslararası programa, sadece Türkiye’den değil Almanya, Azerbaycan, Dubai ve Kıbrıs’tan uluslararası katılımcılar da kabul edilmektedir.

Sabancı Üniversitesi Karaköy Bilim ve Kültür Akademisi

Sabancı Üniversitesi’nin, Karaköy Bilim ve Kültür Akademisi’nde sunduğu program “Sabancı Üniversitesi İnsanlık, Toplum ve Evren Dersleri” başlıklı derslerden oluşmakta olup tüm bireylere açıktır. Dersler, cumartesi günleri Sabancı Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından İstanbul’un tarihi semti Karaköy’de yer alan Minerva Han İletişim Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir. Programda son derece eklektik dersler yer almaktadır. Mekanik, nano-fizik, kimya ve jeopolitikadan sorun çözümüne 20. Yüzyılın belli başlı müzik ve sanat eserlerinden mekatronik ve insansı robotlara kadar geniş bir yelpazede dersler verilmektedir.

Kasa Galerisi

1998 yılında Sabancı Üniversitesi, İstanbul’un tarihi Karaköy bölgesinde yer alan ve 20. yüzyılın başlarında yapılan önemli bir banka binası olan Minerva Han’da ilk çalışmalarına başlamıştır.

Minerva Han’ın zemin katında yer alan kasa dairesi, bir sanat galerisine dönüştürülmüş;. 1999 yılı Nisan ayında ise bir grup genç ve çağdaş sanatçının imzasını taşıyan “Gelecek Rüzgârları” sergisiyle açılmıştır. Bugün Kasa Galerisi, genel olarak modern sanat, tasarım ve fotoğraf sergilerine ev sahipliği yapmaktadır. Galeri, İstanbul’un canlı modern sanat ortamının önemli bir öğesi olmanın yanı sıra genç modern sanatçıların ve tasarımcıların gelişimine ve ilerlemesine de büyük bir katkı sağlamaktadır.

EFQM Üyeliği

Sabancı Üniversitesi, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı'na (EFQM) üye olan ilk Türk üniversitesi oldu.

Fotoğraf Galerisi

Sabancı Üniversitesi fotoğraf galerileri, üniversitenin Flickr hesabından takip edilebilmektedir.

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.