Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları

Bu maddede belli bir devletin bakış açısının ağırlıkta olduğu bir tür sistemik yanlılık sorununun bulunduğu düşünülmektedir.
Maddenin evrenselleştirilmesi ve uygun hâle getirilmesi için lütfen tartışmaya katılınız.
Şablonu maddeden çıkarmadan önce şablonun yardım sayfasını lütfen inceleyiniz. (Ağustos 2013‎)
Vikipedi'nin kalite standartlarına ulaşabilmesi için, bu maddenin veya bir bölümünün temizlenmesi gerekmektedir.
Görüşlerinizi lütfen tartışma sayfasında belirtiniz.

Halk arasındaki bilinen adıyla engelli raporu, sakatlık raporu olarak da adlandırılmaktadır.


Sağlık raporu iki şekilde hazırlanmış rapordur.

Genel Sağlık Raporu

Kişinin temel fizyolojisinin işlevselliğinde sorun olup olmadığına kabaca bir bakılarak hazırlanan resmi sağlık durumu raporudur. Buna göre en temel anlamda kişinin görme duyma ve kalp sorunu olup olmadığı dikkate alınır genellikle trafiğe çıkacak sürücü adayları için istenilen resmi evrak türüdür.

Sağlık Kurulu Raporu

Her hastalığın binlerce olası sebebi vardır. Genel sağlık raporuna göre daha fazla ayrıntı içerecek şekilde hastanın kronik durumu hakkında uluslararası işyapamaz % si içerecek şekilde belirlenilmiş oranları gosteren belgedir.

İşgücü kaybı oranı/raporu

Hastalık veya kaza sonucu süreklilik arzeden bir işgücü kaybı (en az %40) oluşmuş kişilerin, herkes için öngörülen süreden daha kısa bir sürede ve daha az sigorta pirimiyle erken emekli olmasına olanak sağlayan durum/belge.

) Sınıflandırma başlıklı İkinci Bölüm'de belirtildiği gibi yönetmeliğin hazırlanmasında İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması esas alınmıştır.[1] Başvurulan sınıflandırma sistemi Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan International Classification of Functioning, Disability and Health[2] başlıklı model olup, T.C Başbakanlık Özürlüler İdaresi Tarafından Türkçeye Fonksiyonlara Göre Uluslararası Sınıflandırma Sistemi (International Classification of Functioning)[3] ya da İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması (International Classification of Functioning, Disability and Health)[4] olarak çevrilmiştir.

Fakat burada altı çizilmesi gereken önemli bir ayrıntı vardır. Sakatlık veya hastalık sonucu en az %40 oranında işgücü kaybı oluştuğunu, yukarıda adı geçen yönetmeliğe uygun olarak alınmış bir resmi sağlık kurulu raporuyla belgelemek demek, Maliye Bakanlığı'nın bu raporu aynen kabul edeceği anlamına gelmez; yani bu rapor maliye açısından kişiyi sakat statüsüne dahil etmesi için yeterli değildir. Maliye, Defterdarlık veya vergi dairesi aracılığıyla işgücü kaybı oranının tescili için kendisine gelen başvuruları ayrıca değerlendirmekte, ve o rapora bakarak bir işgücü kaybı oranı belirlemektedir. İşte aslolan oran da hastane raporu değil, Maliye'nin belirlediği bu nihai orandır.

Örneğin %60 oranında bir raporla Maliye'ye başvuran bir kişi için Maliye %39 işgücü kaybı oranı verebilmekte ve kişinin sakat statüsüne dahil olamamasına sebep olabilmektedir.

Ayrıca bu oranın %67 olması halinde, kişi maluliyet kategorisine dahil edilmektedir. Ve bu kişiler malulen emeklilik şartlarını tamamladıklarında çok daha kısa sürede emekli olabilmektedirler.

Kaynakça

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.