SGML

Standard Generalized Markup Language (SGML; ISO 8879:1986) doküman işaretleme dillerinin tanımlanması için belirlenen standartlardır.

Bilişim dünyasında yaygın olarak kullanılan HTML ve XML işaretleme dillleri SGML baz alınarak tanımlanmış olmakla beraber, SGML kurallarına tamamen uymadıkları için bir SGML uygulaması sayılmazlar.

Yapısı

SGML dokümanı üç bölüme sahiptir:

  1. SGML deklarasyonu,
  2. Belge Türü Tanımı (Document Type Definition, DTD) yapmak için gerekli olan DOCTYPE tanımı ve diğer işaretleme dili deklerasyonları,
  3. Doküman içeriği: Hiyerarşik olarak tek bir ana-eleman ve bu elemanın içeriği.

SGML'nin yapısının pratik kullanımda nasıl olduğu görmek için XML tanımına bakabilirsiniz.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.