SECAM

SECAM (Fransızca Séquentiel couleur à mémoire ) analog televizyon yayıncılığında kullanılan üç renk sisteminden biridir.

Renk sistemleri

Renksiz görüntüye renk eklemek için üç sistem geliştirilmiştir. Bunlar Amerika Birleşik Devletlerinde geliştirilen NTSC, Almanya’da geliştirilen PAL ve Fransa’da geliştirilen SECAM sistemleridir. Her üç sistemde de önemli sorun bağdaşabilirlik (compatibility) yani renkli yayının renksiz alıcılarda da herhangi bir bozukluk olmaksızın izlenmesidir. Bu sebepten görüntü sinyali renksiz alıcıların da alabileceği gibidir. Ancak, renksiz alıcılarda izlenmeyen ek bir sinyal daha gönderilir. Bu sinyal renk sinyalidir. Renk sinyali mavi fark ve kırmızı fark olarak adlandırılan iki bilgiden oluşur. Bu bilgi görüntü bandının üst bölümüne yerleştirilmiş bir taşıyıcı sinyali modüle eder. Üç sistem arasındaki fark bu modülasyonun tipindedir.

SECAM tarihi

SECAM sistemi Fransa'da televizyon öncüsü sayılan Henri de France (1911-1986) tarafından geliştirildi.[1] İlk SECAM sistemi renkli yayın 1 Ekim 1967 tarihinde Fransa ikinci kanalında yapıldı.

SECAM tekniği

1956 yılında Fransa’da geliştirilen SECAM sisteminde görüntü (video) bandının üst bölgesinde iki ayrı taşıyıcı frekans seçilir. Bu taşıyıcıların frekansları 4.25 MHz ve 4. 406250 MHz. dir. Mavi fark bu taşıyıcılardan birini, kırmızı fark ise diğerini frekans Modülasyonu tekniği ile modüle eder. Her satırda görüntü siyaline bu iki taşıyıcıdan sadece biri eklenir. Bir sonraki satırda ise diğer taşıyıcı eklenir. Böylelikle renk bilgisinin tamamı ancak birbirini izleyen iki satır sonunda iletilmiş olur. Modülasyon görüntü için genlik modülasyonunun bir türü olan artık yan bant modülasyonu, renk için ise frekans modülasyonudur. Bu sebepten renk sinyali görüntü sinyalini bozmaz. Buna karşılık renk bilgisinin tamamının iletilmesi için iki satır gerekmesi düşey yönde renk ayrışımının (resolution) siyah beyaz görüntü ayrışımının yarısı kadar olmasına yol açar.[2]

SECAM kullanan ülkeler

Haritada turuncu SECAM kullanan ülkelerdir

Dijital yayıncılığa geçen ülkeler farklı sistemler kullanmaktaysa da hala SECAM sistemini kullanan ülkeler vardır. Bunlar Fransa ve eskiden Fransa’ya bağlı olan ülkeler ile eski Sovyetler Birliği üyesi olan ülkelerdir.[3]

Kaynakça

  1. TV teknoloji sayfası (İngilizce)
  2. Gordon King:Beginner's Guide to Color Television, ISBN.0-404-00101-1 sf.164-166
  3. Paradiso TV systems (İngilizce)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.