Sıralama korelasyonu

Sıralama korelasyonu istatistik bilimi içinde aynı istatistik birimlerinin değişik kriter değişkene gore iki değişik sıralama arasında bulunan bağlantıyı inceler. Örneklem verisi kullanarak hesaplanan sıralama korelasyon katsayısı iki sıralama arasındaki doğrusal ilişkiyi ölçer ve elde edilen katsayının istatistiksel anlamlılığını değerlendirir.

Korelasyon katsayıları

Popüler olarak en çok kullanılan iki sıralama korelasyon istatistikleri şunlardır:

  1. Spearman'in ρ (rho) Spearman'ın sıralama korelasyon katsayısı
  2. Kendall'in τ (tau) Kendall'in tau sıralama korelasyon katsayısı

Her iki katsayı da [-1 , +1] aralığı içinde tek bir değer alır ve aldığı değer şu özellikler kullanılarak açıklanabilir:

  • Eğer katsayı değeri -1 ise: birinci sıralama ikinci sıralamanın tümüyle tersidir ve iki seri sıralaması arasında mükemmel anlaşmazlık bulunur.
  • Eğer katsayı değeri 0 ise: iki sıralama birbirinden tümüyle bağımsızdır.
  • Eğer katsayı değeri +1 ise: birinci sıralama ikinci sıralamanın tümüyle aynıdır ve iki seri sıralaması birbiriyle aynıdır.
  • Sıralama korelasyon katsayısı ne kadar büyük olursa sıralamalar arasındaki anlaşma o kadar büyük olur.

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

  • Everitt, B.S. (2002) The Cambridge Dictionary of Statistics, CUP. ISBN 0-521-81099-X (İngilizce)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.