Sınav

Sınav veya imtihan, kişinin belirli bir konu hakkında edindiği bilgiyi veya deneyimi ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Çoğunlukla süre kısıtlamalı olarak gerçekleştirilir. Sınav, kişinin edindiği bilgiyi/bilgi birikimini verilen kısıtlı bir zaman dilimi içerisinde en iyi şekilde ifade etmesidir. Sınavda sorulacak olan sorular öğretilen bilgiye bağlı olarak, mantıksal olarak belirli kurallar çerçevesinde oluşturulur. Kişinin veya öğretilen bilginin düzeyine göre sorular(çoktan seçmeli olduğu takdirde) üç, dört veya beş seçenek olabilir. Sınavlar görsel, bedensel, ruhsal, yazısal veya işitsel yollarla yapılabilir. Türkiye'de sınav uygulayan kurumların başında Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı, ÖSYM ve özel dershaneler gelmektedir.

Örnek olarak; Matematik dersi için sınavdan önceki dönem: Öğrenme Dönemi

Daha fazlası

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.