Süfyani

Süfyan (diğer adıyla İslam Deccali), hadislerde ahir zamanda çıkıp İslam dinine büyük zarar vereceği söylenen varlık.

Ali ve Muaviye taraftarlarının mücadelesinde Ali taraftarları kendilerinin içinden çıkacağını ileri sürdükleri, ileride gelecek olan Mehdi konusunu öne sürüp konuyla ilgili uydurma hadisler yaymaya başladıklarında Emevi taraftarları da kendilerinin içlerinden çıkacak kurtarıcı Süfyan isminde birisinden bahsederek hadisler uydurmaya başladılar. Bunun üzerine Ali taraftarları bu uydurma süfyan karakterinin aleyhine hadisler uydurarak yaydılar.[1]

Hakkında

Bir hadiste hakkında şöyle bir ifade vardır:[2]

Âhir zamanda bir adam çıkacak ve ona Süfyan denilecek”

Sahih hadislerde bildirildiğine göre âhir zamanda gelecek ve İslam ümmetine karanlık günler yaşatacak, şeâir-i İslamiyeyi (İslama sembol olmuş iş ve ibâdetler) tahribe çalışacak dehşetli ve münafık bir varlıktır."[3] Çoğu kere onun harikalıklarından bahsedilir ve komutanlığına da dikkat çekilir.[4]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. "Arşivlenmiş kopya". 13 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2012.
  2. Hakim en-Nisaburî, Ebû Abdullah Muhammed, Müstedrek, I-IV (Beyrut: Dâru’l-Marife, ts.), 4:520; Kenzü’l-Ummal, 14:272.
  3. Alâeddin el-Müttekì bin Hüsameddin bin İsmail el-Hindî, Kenzü'l-Ummal (Beyrut: 1989), 11:125; Bursalı İsmail Hakkı, Ruhu'l-Beyan fî Tefsîri’l-Kur’ân, I-X (İstanbul: 1330), 8:197.
  4. Müslim, Fiten: 125.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.