Rusya'da siyaset

Rusya'da siyaset, federal yarı başkanlık sistemli cumhuriyet çerçevesinde yürütülmektedir. Rusya Anayasası'na göre, Rusya devlet başkanı devletin başı olup yürütme erki çok partili bir parlamentonun onayıyla devlet başkanı tarafından atanan başbakan başkanlığındaki hükûmet tarafından icra edilmektedir. Yasama organı, Rusya Federasyonu Federal Meclisi'nin iki meclisine verilirken, devlet başkanı ve hükûmet sayısız yasal olarak bağlayıcı tüzük çıkarmaktadır.

Bu kategoride yer alan maddeler
Rusya Federasyonu hükûmeti ve siyasetinin
bir parçasıdır.
  • Siyaset portali

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.