Rusya'da anarşizm

Rus anarşizmi Rusya veya Ruslar arasındaki anarşizmdir. Rus anarşizmin üç kategorisi anarşist komünizm, anarko-sendikalizm ve Bireyci anarşizmdi. Bu üç akımın destekçileri genellikle entelejansiya ve işçi sınıfından oluşuyor olsa da en kalabalık olan anarşist komünistleri destekleyen köylüler ve askerler de vardı.

Tarihi

Bakunin ve anarşistlerin sürgünü

Sergey Nechayev

Mihail Bakunin 1848'de Paris'e döndüğünde Rus İmparatorluğu'nu çok sert bir şekilde eleştiren nutkunu yayınlaması üzerine Fransa'dan sürüldü. 1848 Devrimleri Bakunin'e demokratik bir mücadele için fırsat oluşturdu. 1849 yılında Dresden Mayıs Ayaklanmaları'na katıldığı için tutuklandı ve ölüme mahkûm edildi. İdam cezası daha sonra ömür boyu hapse çevirildi, daha sonra ise Rus yetkililere devredilip 1857'de Doğu Sibirya'ya gönderildi.

Bakunin Amur Oblast'ına yerleşme izni aldı ve burada akrabası ve Güney Sibirya'nın 10 yıldır valiliğini yapan General Kont Nikolay Muravyov Amurski ile iş birliği yaptı. Muravyov mevkiinden alınmasıyla Bakunin'e bağlanan aylık kesildi. Muhtemelen yetkililerin yardımıyla Japonya'ya kaçtı. Oradan ABD'ye, daha sonra da 1861 yılında İngiltere'ye gitti. Hayatının geri kalanını Batı Avrupa'da, özellikle İsviçre'de sürgünde geçirdi.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.