Ruslaştırma

Ruslaştırma, Rusya İmparatorluğu'nda 19. ve 20. yüzyıllarda değişen yoğunluklarda izlenen siyasi ve kültürüle uygulama. Genel olarak Rus dilini ve Ortodoksluğu imparatorluğun öteki milliyetlerine zorla benimseterek farklı kültürleri bastırmayı amaçlamıştır.

Moskova 19. yüzyıl sonlarında Finlandiya Grandüklüğü dışında denetlediği bütün toprakları doğrudan Rus yönetimine bağlıydı ve yerel dillerin kullanımını kısıtlayarak Ruslaştırma politikasını yoğunlaştırdı. 1917 Ekim Devrimi'nden sonra Sovyet yönetimi iktidarı daha da merkezileştirmesine karşın Ruslaştırma politikasını gevşetti, hatta ulusal birliği tehdit etmeyecek ölçüde yerel dilleri ve görenekleri geliştirdi. Marksist ideolojinin ve Rusçanın yoğun öğretimi, etnik farklılıklara olanak tanıyacak düzeyde bir ulusal birliği yeterince sağlamaya yönelik Sovyet eğitiminin unsurları olarak uygulandı.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/2/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.