Rukiyye bint Muhammed

Rukiyye binti Muhammed (Arapça: رقية بنت النبي محمد) veya Rukiye, İslam peygamberi Muhammed'in eşi Hatice'den olan kızıdır. Çok güzel olduğu rivayet edilirdi. Ebu Leheb'in oğlu Utbe ile evli idi, ancak Müslüman olduktan sonra kocası boşadı. Daha sonra Osman ile evlendi. İki kere hicret ettiği için "Zat'ul Hicreteyn" (Arapça: ذات الهجرتين) olarak tanımlanır. Habeşistan ve Medine hicretlerine katılmıştır. Medine'de Bedir Muharebesi zamanında Hicretin 2. senesinde (624 Miladi) yılında ölmüştür. Osman'dan olan oğlu Abdullah altı yaşında ölmüştür.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.