Ruhban sınıfı

Ruhban sınıfının en üst üyelerinden olan kardinal ve piskoposlar

Ruhban sınıfı, başta Hristiyanlık olmak üzere belirli bir din bünyesinde din adamlığını meslek olarak icra eden tüm kişiler. Aslen Hristiyanlık terminolojisine ait olan ruhban sınıfı kavramı zaman zaman diğer dinler için de kullanılır.[1][2]

Köken bilimi

Ruhban, insanlardan uzaklaşıp riyazata çekilerek dünya zevklerini terkeden ve kendini aşırı bir şekilde ibadete veren kişiler anlamına gelir. Rahip kelimesi ve ruhban kelimesi Arapça aynı kökten gelen sözcüklerdir.[3][4]

Tarihçe

İsa'nın ölümünden sonra [5], gördükleri baskı ve zulüm sebebiyle bir kısım Hristiyanlar toplumsal hayattan soyutlanarak, edindikleri özel mekanlara çekilmişler ve kendilerini ibadete adamışlardı. Bu uygulama zamanla, bir yaşayış biçimi olarak, Hristiyanlığın bünyesinde yerleşti.

Günümüzde mezhepler arası farklılıklar olmakla beraber ruhban sınıfının sadece küçük bir kısmı manastır hayatı sürmektedir.

Ruhban sınıfının özellikleri

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. 1 2 Türker Alkan, Radikal Gazetesi, 14/11/2003
  2. TDK sözlük, "ruhban sınıfı" maddesi
  3. TDK Sözlük, ruhban maddesi
  4. TDK Sözlük, rahip maddesi
  5. Hristiyanlık'ta İsa'nın çarmıha gerildikten sonra dirildiğine, İslamiyet'te çarmıha gerilmeden tanrı katına çıkarıldığına inanılır
  6. Katolik kilisesi din ve ahlak ilkeleri
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/1/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.