Rua

Rua, Rona ya da Ruga, Hun İmparatorluğu'nun hükümdarı. Bleda ve Attila'nın amcasıdır.

425-435 yılarında Hunlar'ın başkanı olarak hüküm sürdü. 425 yılında kurulan kurultayda büyük kardeşi Oktar, Hun Devleti'ni başarısız yönetimi sonucu düşürüldü ve devlet yönetme yetkisi küçük kardeşi olmasına rağmen Rua'ya geçti.

432 yılında Romalı ordu komutanı Aëtius'a sığınma hakkı verdi. Sonra Aëtius Rua'nın yardımı ile Batı Roma İmparatorluğu'nun başkanı oldu. Aëtius bu yardıma karşılık olarak Hunlara Pannonia bölgesini verdi.

Rua döneminde Batı Roma İmparatorluğu ile iyi ilişkiler kurulmuştur. Diğer taraftan Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) üzerine fazlaca baskı uygulanmıştır. Hatta Bizans ağır bir vergi karşılığında barışa zorlanmıştır. Bizans'ı ilk kez yıllık vergiye bağlayan Hun hükümdarı Rua olmuştur. Bu dönemde Hunlar Bizans'a karşı siyasal üstünlük sağlamıştır. Rua'dan sonra devletin başına Attila geçmiştir.

Rua'nın diğer kardeşleri Muncuk, Aybars ve Oktar idi. Attila'nın ölmünunden sonra taht kavgaları başlamıştır. Attila'nın babası olan Muncuk öldüğünde merkezde Rua, diğer iki kardeş ise devletin Doğu ve Batı kanatlarının başında hüküm sürmüştür.

Huncada (Macarca) erkek geyik, karaca anlamına gelmektedir.Bu sözcük günümüz Türkiye Türkçesinde de (Oğuz Lehçesi) aynıdır. Moğolcada ise aynı anlama gelen kelime "hona"dır. Türkiye'de öztürkçecilik hareketleri döneminde Türkçeleştirilerek "Rona" haline getirilmiş bir erkek ismidir ifadesi doğru değildir; çünkü Türkiye Türkçesinde Rona diye bir erkek adı ancak Osmanlı bakiyesi Ermeni vb. soy kardeşlerde mevcut olmalıdır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.