RubyMine

JetBrains RubyMine Ruby ve Ruby on Rails ile yazılım geliştirmede kullanılan ticari bir tümleşik geliştirme ortamıdır.

RubyMine, bünyesinde RSpec, Cucumber test çatıları desteği, kod refaktörü, çoklu proje desteği, versiyon kontrol, Rails için yerelleştirme işlevi gibi özellikleri barındırır.

Mevcut kararlı sürümü 6.3, 16 Nisan 2014 tarihinde yayımlanmıştır.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.