Rsync

Rsync, Unix ve Windows sistemleri için bir uygulama yazılımıdır.

işlevi: standart eşleştirme yazılımları yakın noktadaki verilerin eşleştirilmesi için kullanılmakta olup, uzak noktalar arasındaki verileri eşleştirme noktasında daha dar bir erişim bantı kullanılmaktadır. Bu açıdan birden fazla uzak nokta arasında veri eşleştirme süreçleri kısa noktalar arasındakine nazaran daha uzun ve zahmetli bir hal almaktadır. Bu açıdan Rsync tarzı özel yazılım programları ile uzak noktalar arasında veri transferi için özel bir P2p standartı uygulanır.

Rsync, uygun zamanda delta kodlaması kullanarak veri transferi gerçekleştirir ve başka bir yerdeki dosya ve dizinleri senkronize eder. Rsync'nin önemli bir özelliği ise çok benzer programlar/protokollerde bulunmayan yansılama işlemini her yöne sadece bir taşıma ile gerçekleştirilmesidir.

Rsync sıkıştırma ve özyineleme yapar, isteğe bağlı olarak kopya dosyaları ve dizin içeriğini görüntüler veya kopyalayabilir. Daemon modunda, rsync SSH veya RSH gibi uzak bir kabuk yoluyla veya yerel rsync protokolü üzerinden dosya hizmeti sağlar ve standart 873 TCP portunu dinler.

RSYNC sunucu ile istemci arasındaki dosyaların aynı olmasını sağlayan bir sunucudur hem yedek alma hem de yansılamada kullanılır. Samba'nın yazarı Andrew Tridgell tarafından yazılmıştır ve RPC'nin yerini tutacak hızlı ve güvenli bir dosya transferi sunucusudur.

RSYNC'nin bazı özellikleri

GNU Genel Kamu Lisansı altında çıkmıştır. Rsync özgür yazılımdır ve yaygın kullanıma sahiptir.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.