Rosales

Rosales ya da Güller, dokuz familya içeren bir çiçekli bitkiler takımıdır (yandaki tabloya bakınız).

Rosales (Güller)

Rosales takımının tipik familyası olan gülgillerden (Rosacea) bir tür olan kuşburnunun (Rosa canina) çiçeği.
Bilimsel sınıflandırma
Âlem: Plantae
Bölüm: Magnoliophyta (Kapalı tohumlular)
Sınıf: Magnoliopsida (İki çenekliler)
Takım: Rosales
Perleb
Familyalar
Dış bağlantılar
Wikimedia Commons'ta Rosales ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunur.
Wikispecies'te Rosales ile ilgili detaylı taksonomi bilgileri bulunur.

Tipik familyasının gülgiller (Rosaceae) olduğu bu takım içindeki familyalar, Angiosperm Phylogeny Group (APG; Kapalı Tohumlu Soy Oluş Grubu) tarafından yürütülen genetik çözümlemeler sonucunda birbirleriyle ilişkili oldukları gösterilmiş olanlardır. Bu çözümlemeler sırasında, eski Cronquist sisteminde Urticales takımı olarak yer alan grubun aslında Rosales takımı içinde yer alması gerektiği bulunmuştur. Bu sınıflandırma, Rosales'in Cronquist sisteminde yer alışından tamamen farklıdır ve pek çok familya başka takımlar altına yönlendirilmiştir.

Aşağıda, Cronquist sisteminde yer aldığı şekliyle Rosales takımı içindeki familyalar verilmiştir. Parantez içinde yer alanlar, güncel olarak kabul edilmiş familya ve/veya takımlardır.

 • Alseuosmiaceae (Asterales)
 • Anisophylleaceae (Cucurbitales)
 • Brunelliaceae (Oxalidales)
 • Bruniaceae (Öasteritler II'ye dahil ama bir takım altında sınıflanmamış familya)
 • Byblidaceae (Lamiales)
 • Cephalotaceae (Oxalidales)
 • Chrysobalanaceae (Malpighiales)
 • Columelliaceae (Öasteridler II'ye dahil ama bir takım altında sınıflanmamış familya)
 • Connaraceae (Oxalidales)
 • Crassulaceae (Saxifragales)
 • Crossosomataceae (Rozitler'e dahil ama bir takım altında sınıflanmamış familya)
 • Cunoniaceae (Oxalidales)
 • Davidsoniaceae (Cunoniaceae, Oxalidales)
 • Dialypetalanthaceae (Rubiaceae, Gentianales)
 • Eucryphiaceae (Cunoniaceae, Oxalidales)
 • Greyiaceae (Melianthaceae, Geraniales)
 • Grossulariaceae (Saxifragales)
 • Hydrangeaceae (Cornales)
 • Neuradaceae (Malvales)
 • Pittosporaceae (Apiales)
 • Rhabdodendraceae (Caryophyllales)
 • Rosaceae
 • Saxifragaceae (Saxifragales)
 • Surianaceae (Fabales)

Notlar

  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.