Romatoloji

Romatoloji, özellikle kas iskelet sistemini tutan hastalıkları inceleyen bir bilim dalıdır. Ancak romatizmal hastalıklar yalnızca kas iskelet sistemi ile sınırlı kalmaz. Vücudumuzdaki diğer organlar ve sistemler de zaman zaman etkilenebilmektedir. Bu yönüyle multisistemik hastalıklar grubuyla ilgilenmektedir. MS. birinci yüzyılda “Rheuma” kelimesi yangılı akıcı bir sıvıyı tanımlamak için kullanılmıştır.

Romatizma veya romatik bozukluklar kalp, kemik, eklem, böbrek, deri ve akciğer gibi organları etkileyen bazı tıbbi sorunlar için kullanılan belirli olmayan çok genel bir terimdir. Aslında terim bugün tıbbi ve teknik literatürdeki yerini kaybetmiş olsa da günlük yaşamda hâlâ sık sık kullanılır.

Romatoloji artrit ve vaskülit sendromları kapsar. Artrit (kemik) eklemlerini etkileyen durumlara verilen genel addır. Vaskülit ise kan damarlarının duvarında oluşan enflamasyonla karakterize hastalıklar grubuna verilen isimdir.

Büyük Damarları Tutanlar:

Orta Çaplı Damarları Tutanlar:

Küçük Çaplı Damarları Tutanlar

 • Henoch-Schönlein Purpurası
 • Mikroskopik Polianjitis
 • Wegener granülomatozu
 • Churg Strauss Sendromu
 • Esansiyel Kriyogloblinemik Vaskülit
 • Sistemik Lökositoklastik Anjit

Diğer vaskülitle seyreden patolojiler

Tedavi

Romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç grupları genel olarak şunlardır:

 • Ağrı kesiciler (analjezikler)
 • Yangıya karşı ilaçlar (anti-enflamatuvar ilaçlar)
  • Steroidler
  • Steroid olmayanlar (NSAID; non-steroidal anti-inflamatory drugs)
 • Romatizmaya karşı hastalık azaltıcı ilaçlar (DMARD; disease-modifying anti-rheumatic drugs)
 • Monoklonal antikorlar ve benzerleri (son zamanlarda çıkan infliksimab ve etanersept gibi).
 • IVIG (intravenöz immünoglobulin)

Romatoloji6 Kasım 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Uzmanı DR. Selda Öktem'in sitesinden bilgi alınmıştır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.