Romana (Jordanes)

Romana, 6. yüzyılda Jordanes tarafından yazılmış Latince kitaptır. Yaratılıştan MS 552'de Kral Teya'ya karşı Narses'in elde ettiği zafere kadar en dikkat çekici olayların kısa bir özetidir. Eser birçok farklı başlık altında yayınlandı: De Regnorum ac Temporum Successione, Liber de origine mundi et actibus Romanorum ceterarumque gentium ya da De gestis Romanorum.

Getika adlı eserinden önce daha önce başlamış, ancak daha sonra yayımlanmış. Yaratılış'tan itibaren Dünya tarihini kapsayan, çoğunlukla Hieronymus'a dayanan, Florus'tan ve son kısmı için Marcellinus Comes'ten malzemeler ile özetlerin özetidir. Hieronymus'u devam ettirendir. Jordanes yakın tarihle uğraştığı 450-550 yüzyıl için ve ayrıca kuzeydeki birkaç barbar ulusun ve yaşadıkları ülkelerin bazı anlatımları için değerlidir. Papa Vigilius olması muhtemel olmayan "soylu frater Vigilii" olarak adlandırılan bir adam için 551 veya 552'de Konstantinopolis'te yazılmıştır.

Getika ve Paulus Diaconus'un Historia Langobardorum ile Editio princeps, Konrad Peutinger tarafından 1515 yılında Augsburg'da basılmıştır. En erken tercümeleri, Drouet de Maupertuy tarafından Fransızca tercümesi ve 1719 yılında J. T. Peringskiold tarafından İsveçce çevirisidir. 1882 yılında Klasik baskı, Theodor Mommsen tarafından, Monumenta Germaniae Historica'da Getika ile birlikte yayınlandı. Jordanes eserlerine Romana and Getika olarak isimleri veren Mommsen'dir.

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.