Rioni Muharebesi

Rioni Muharebesi, Bizans ve Sasani birliklerinin çatıştığı Lazika Savaşı'ndaki 550 tarihli bir muharebedir.

Arka planı

Sasani general Mihr-Mihroe 30.000 kişilik ordusunun 5.000'ini Lazika'da bırakmış ve gerisini kış için Ermenistan'a göndermişti. Lazika'da kalan Sasaniler kamplarını Rioni Nehri'nin güneyine kurmuştu. Rioni Nehri'nin sağında kalan bölgeyi güvende tutmak isteyen Lazika kralı II. Gubaz, Sasanilerin askeri kamplarını yok etmek için Bizanslı komutanlardan yardım istemişti.

Muharebe

Bizans ve Lazika birliklerinden oluşan II. Gubaz komutasındaki birlik, ilk önce 1.000 Sasani askerini, daha sonra ise ana Sasani kampını yok etti. Sasani askerlerin bir kısmı öldü, çoğu ise esir alındı. Muharebe ile beraber Petra kalesindeki Sasani birlikleri haricinde Lazika'da Sasani birliği kalmadı.

Kaynakça

  • გუჩუა ვ., გადავცედოთ წარსულს, თბ., 1967;
  • საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ტ. 2, თბ., 1973;
  • Gürcistan Sovyet Ansiklopedisi , Vol. 8, p. 394, Tb. , 1984.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.