Revanduzlu Muhammed

Revanduzlu Muhammed Bey, Revanduzlu Muhammed Paşa veya Kör Emir(gözünde bir sorun yaşadığı için), 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'ndeki bir Kürt isyancı. Bugün Irak'ta, Irak Kürdistan Özerk Bölgesi'nde Erbil iline bağlı olan Revanduz kentinden olması sebebiyle Revanduzlu Muhammed olarak anılmaktadır. 19. yüzyıldaki Kürt ayaklanmalarında rol almıştır. Bununla birlikte, bölgedeki diğer bazı Kürt reisleriyle de arasında husûmet olduğu bilinmektedir. Osmanlılar tarafından yakalanıp öldürülmüştür.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.