Reseptör (biyoloji)

Reseptör (ya da almaç), sinir veya epitel hücrelerden oluşan, ortamda bulunan çeşitli şekillerdeki enerjinin impulsa dönüştürülmesini sağlayan duyu tüyleri. Reseptörler dış ortamdaki değişimlerin yanı sıra iç ortamdaki değişimleri de algılayabilir. Dış çevreden gelen uyartıları alan reseptörlere dış reseptör, iç çevreden gelen uyartıları alan reseptörlere ise iç reseptör denir. Bu şekilde duyu organlarımızla alınarak sinir sistemine taşınırlar. Duyu organlarından gelen bilgilerin farklı algılanmasındaki neden, reseptörlerden gelen bilgilerin uç beyindeki değerlendirme merkezlerinin farklılık göstermesindendir. (bknz:beyin lobları)

Duyu organlarımızda 5 çeşit reseptör bulunmaktadır. Bunlar; mekanoreseptörler, ağrı reseptörleri, termoreseptörler, fotoreseptörler, kemoreseptörlerdir.

Çeşitleri

Mekanoreseptör

Basınç, dokunma, ses, hareket gibi mekanik uyarıları algılar. Deri ve kulakta yoğunlaşır.

Ağrı reseptörü

Ağrı duyusunu algılayan bu reseptör beyin dışında tüm vücutta bulunur.

Termoreseptör

Isı değişikliklerini algılar. Deride ve dilde yoğunlaşır.

Fotoreseptör

Işığı algılar, gözde yoğunlaşır.

Kemoreseptör

Kimyasal maddeleri algılar. Burun ve dilde yoğunlaşır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.