Requiem

Requiem, Hristiyanlık dininde ölümü takiben ruhun kurtuluşu için, cenazenin hemen ardından ya da anma amacıyla yıldönümlerinde söylenebilen toplu ayindir. Katoliklerde ölülerin ruhu için edilen dua ve bu duaya mahsus ilahiye de bu isim verilmektedir.

Requiem, aynı zamanda çeşitli müzikal kompozisyonların başlığı olarak, belki bu yönüyle daha da önemlidir. Bu tür kullanımında genellikle Requiem'in Roma Katolik metin versiyonu kullanılmıştır. Requiem orijinalinde tek sesli olarak söylenmesine rağmen, dramatik karakteri bestecileri kendi dönemlerinin müzikal yaklaşımını Requiem üzerine uygulamaya itmiş, sonuçta ortaya Mozart'ın Re Minör Requiem'i en ünlüsü olmak üzere çok sesli müzikal zenginliği yüksek birçok ürün çıkmıştır

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.