Reform

Reform (Latince: Reformo) veya inkılap, yanlış, yozlaşmış, tatmin edici olmayan, vb. şeylerin iyileştirilmesi veya köklü değiştirilmesi.[1] Sözcüğün bu anlamda kullanımı 18inci yüzyılın sonlarında ortaya çıkmaktadır ve Christopher Wyvill'in "Parlamento Reformu"nu birincil amacı olarak belirleyen dernek hareketinden kaynaklandığına inanılmaktadır.[2]

Reform genellikle devrime aykırı olarak görülüyor ve devrime kıyasla birşeyleri, daha yumuşak girişimler yaparak düzeltiyor veya iyileştiriyor. Toplumda gerekli değişikliklerin aniden değil, reformlar yoluyla olması gerektiğini savunan görüşe reformizm (inkılapçılık) denir. Gelişmekte olan ülkeler, genellikle uluslararası finans kurumları ve yardım kuruluşlarının desteğiyle yaşam standartlarını iyileştirmek için çok çeşitli reformlar gerçekleştirebilirler. Bu makroekonomik politika, kamu hizmeti ve kamu mali yönetimi reformlarını içerebilir.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. dictionary definition http://dictionary.reference.com/browse/reform?s=t 4 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  2. Reform in English Public Life: the fortunes of a word. Joanna Innes 2003
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.