Refik Ali Rıza Bey

Refik Ali Rıza Bey (ö. 1878), Türk siyasetçi.

Memuriyet görevine Sadaret Mektubî Kalemi'nde başlamıştır. Dahiliye Müsteşarlığı, Hazine-i Hassa Nazırlığı gibi görevlerden sonra Sadaret, Bahriye ve Serasker Müsteşarlığı yapmıştır. İkinci kez Serasker Müsteşarlığı'na getirildikten sonra 20 Ocak 1876 tarihinde Şehremini olmuştur. 11 Şubat 1876 tarihinde yeniden Sadaret Müsteşarlığı'na getirilmiştir. Hicri 1295 (1878) yılında vefat etmiştir. Kabri, Eyyüb Sultan'da, Ebussuud Efendi Türbesi civarındadır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 4/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.