Refik Ali Rıza Bey

Memuriyet görevine Sadaret Mektubî Kalemi'nde başlamıştır. Dahiliye Müsteşarlığı, Hazine-i Hassa Nazırlığı gibi görevlerden sonra Sadaret, Bahriye ve Serasker Müsteşarlığı yapmıştır. İkinci kez Serasker Müsteşarlığı'na getirildikten sonra 20 Ocak 1876 tarihinde Şehremini olmuştur. 11 Şubat 1876 tarihinde yeniden Sadaret Müsteşarlığı'na getirilmiştir. Hicri 1295 (1878) yılında ölmüştür. Kabri, Eyyüb Sultan'da, Ebussuud Efendi Türbesi civarındadır.

Refik Ali Rıza Bey (ö. 1878), Türk siyasetçi.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.