Refet Seçkin

Refet Seçkin (1863, Kahramanmaraş - 7 Haziran 1929, Kahramanmaraş), Türk siyasetçi, öğretmen.

Büyük cami imamı Müderris İlyas Efendi’nin oğludur. İlk öğrenimini Ekmekçi mahallesi sıbyan mektebinde tamamladıktan sonra babasından özel olarak ders ayrıca Nebeviye Medresesinde öğrenim ve eğitim görerek 12 Temmuz 1907’de çeşitli alanlarda diploma aldı.

Şiir ve edebiyata da çok meraklı olan Refet Efendi çok zeki ve çalışkanlığı yanı sıra Kahramanmaraş’ta medeni cesareti ile tanınmış herkesin itimadına mazhar olmuş bir şahsiyettir. II. Meşrutiyeti takip eden yıllarda ittihat ve Terakki teşkilâtının müteşebbis başkanı sıfatı ile çalışmış, O zaman Kahramanmaraş’ın bağlı bulunduğu Halep Vilayetine il Genel Meclisi üyeliğine seçilmiş, 21 Mart 1910’da Eytam Müdürlüğüne atanmıştır. Kahramanmaraş’ın Fransız işgali altında bulunduğu sırada Millî varlığımızı koruyan mücadele teşkilâtında Müdafaayı Hukuk cemiyetinde başkan olarak bizzat dikkate değer bir varlık göstermiş, takip eden süreçte TBMM’nin Birinci Dönemi için yapılan seçimde Kahramanmaraş Milletvekili olarak 23 Nisan 1920’de Meclisin açılışında hazır bulunmuştur.

Mecliste Şer’iye-Evkaf, İrşad, Adalet, Millî Eğitim ve PTT Komisyonlarında çalışmıştır. 8 Nisan 1922’de Rusya’dan gelecek yetim çocukların yerleştirilmesi ve bakımı için kurulan komisyonda görevlendirilmiştir. 19 Nisan 1922’de Maraş merkez müftülüğüne atanması nedeniyle 11 Mayıs 1922’de Milletvekilliğinden istifası Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. Evli ve yedi çocuk babasıydı. Arapça ve Farsça bilirdi. Ailesi daha sonra (Seçkin) soyadını almıştır.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.