Redoks

Redoks (oksidoredüksiyon) ingilizce reduction (indirgenme) ve oxidation (yükseltgenme) kelimelerinin kısaltılmasından elde edilmiş bir kelime olup elektron alış-verişinin olduğu kimyasal tepkimeleri belirtmek için kullanılır.

Redoks tepkimeleri

İki çeşit redoks tepkimesi vardır:

Fe2+ → Fe3+ + e-
H2O2 + 2 e- → 2 OH-

Yukarıdaki redoks tepkimesinde H (hidrojen) yükseltgenmekte, F (flor) ise indirgenmektedir. Bu yüzden tepkimede H indirgen, F ise yükseltgen özelliktedirler.

Redoks titrasyonları

Redoks tepkimelerini esas alan volumetrik analiz yöntemleridir. İki ana başlıkta incelenir:

 1. Oksidimetri (Yükseltgeme)

s

 1. Manganometri
  1. Bromometri
  2. Serimetri
  3. İyodometri
  4. Krmodasdasfasfetri
  5. İyodat ile yükseltgeme
 2. Redüktimetri (İndirgeme)
  1. Titanometri
  2. İyodometri
  3. Hipovanadat ile indirgeme
  4. Krom II ile indirgeme
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.