Reaksiyon ara ürünleri

Reaksiyon ara ürünleri çok basamaklı kimyasal tepkimelerde ara basamaklarda oluşup harcanan ürünlerdir. Basit tepkimeler haricinde çoğu tepkime birden fazla reaksiyonun art arda gerçekleşmesi ile yani birçok basamakta meydana gelir. Bu basamaklar sırasında bir ürün eğer bir sonraki ya da daha sonraki bir basamakta harcanıyor ise buna ara ürün denir.

Örneğin:

A + B → C + D tepkimesi 2 basamakta gerçekleşir.
A + B → X
X → C + D

Burada oluşup kullanılan X maddesi ara üründür.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.