Ray

Ray kelimesiyle şu denmek istenmiş olabilir:

  • Ray, tren gibi teknik sistemlerde yolu oluşturan ve genelde birbirine paralel iki parçadan yapılmış yol
  • Ray (Albüm), bir müzik albümü
  • John Ray'in bitki bilim mahlası
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.