Rasyonalizm (mimarlık)

Rasyonalizm Vitruvius’un prensiplerine göre gelişmiş bir mimarlık akımıdır. De Architectura adlı eserde Vitruvius, mimarlığın bir bilim dalı olduğu ve rasyonel olarak algılanıp, anlaşılabileceğinden bahsetmiştir.

Bu bakış açısı Rönesans döneminde daha da irdelenmiş ve geliştirilmiştir. 18. yüzyıldan itibaren daha da gelişmeye açık olan bu stil, Barok mimarisi’nin hile ile güzellik kavramını kullandığını ve klasik güzelliğin dürüstlük ve akılcılık ile olacağını savunmuştur.

Aydınlanma ve sonrasında uygulama alanı bulan bu mimari stil, 20. yüzyılın başında da farklı bir yorum ile tekrar yaşama alanı bulmuştur. Ayrıca başta Aldo Rossi olmak üzere birçok mimarın uygulama tarzı olan Neorasyonalizm günümüzde de halen yaygındır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.