Rasyo

Rasyo, İngilizce "Ratio"dan gelir ve "oran" demektir.

Genelde işletmenin ya da kuruluşların faaliyetlerini ölçme amaçlı kullanılan oransal göstergelerdir. Oransal göstergeler çoğu zaman karar vericilerin karar alma ve yönlendirmelerinde büyük rol oynarlar.

Satış, tüketim, harcama, büyüme gibi birçok göstergeyi, temel faaliyet verilerine bölerek anlaşılır oranlar elde edilebilir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.