Ramazan Bey

Ramazan Bey, Evronos Bey tarafından 1390 yılında Kayılar, Kırımşa'ya getirilen Hacı İlbey'in soyundan, Koca İyas'ın oğlu olduğu bilinen Ramazan Bey, Kırımşa bölgesinde direnişe fiili katıldığı, babasının liderliğindeki kalabalık bir grup ile pek çok eylem yaptığı bilinmektedir.

Eylemleri

 • Dedeağaç'ın kuzeyindeki Yunan karakollarına baskın ve askerlerinin öldürülmesi.
 • 3. Yunan Tümeni 6. Alay Bölgesine baskın ve 500 Yunan askerinin öldürülmesi.
 • Kayacık, Bulgaristan ve Başkilise'de 20. Yunan alayına baskın
 • İskeçede 24. Yunan alayı komuta heyetine baskın ve tüm komuta kademesinin öldürülmesi
 • Dedeağaç-Hırka tren istasyonunda askeri trene baskın ve askerlerinin öldürülmesi.
 • Serez bölgesindeki Yunan askerlerine Baskın ve askerlerinin öldürülmesi.
 • Demirbeyli istasyonuna ve askeri trene baskın ve askerlerinin öldürülmesi.
 • Yedekli - Merhametli demir yolu köprüsünün imhası
 • İskeçe-Yassıörendeki askeri birliklere baskın ve askerlerinin öldürülmesi.
 • Dırama civarındaki telgraf direk ve tellerinin imhası
 • Dedeağaç bölgesindeki Yunan askerlerine baskın ve askerlerinin öldürülmesi.
 • Yunan birliklerinin ikmal yollarına baskın
 • Dedeağaç'ta bulunan Çadırlı Yunan askerinin ordugahının yakılması ve askerlerinin öldürülmesi.
 • Dedeağaç'ta askeri trenlerin ateşe verilmesi ve askerlerinin öldürülmesi.
 • Gümülcine'de Yunan askeri barakalarının yakılarak askerlerinin öldürülmesi.
 • Karakasabadaki Yunan 12. Tümen karargahına Baskın ve askerlerinin öldürülmesi.
 • Demirbeyli istasyonu ve iletişim hatlarının imhası
 • Çobanyolu istasyonunda yunan ikmal treninin havaya uçurulması ve askerlerinin öldürülmesi.

Türk ordusunun Trakya'ya girmesi ve rahatça ilerleyebilmesi için yapılan bu eylemler neticesi Yunan tarafı hem Anadolu'da hem de Trakya'da çatışma mecburiyetinde kalmış ve Lozan'da Ankara hükümetinin elini güçlendirerek Doğu Trakya'nın savaşsız terk edilmesini sağlamıştır. Ancak aynı zamanda Kayılar ve Kırımşa'da Yunan askerleri, direnişi kırmak için bilinen direnişçilerin mallarını yağmalamış, hayvanlarına el koymuş ve işbirliği yapmayan eli silah tutabilecek yaştaki erkekleri tutuklamış ya da öldürmüştür. Dağda kalan Kırımşalı çetecilerin akıbeti meçhuldür.

Ramazan Bey'in annesi ve üç küçük kardeşi nüfus mübadelesi ile Türkiyeye göçmüştür. Atatürk'ün özel ilgisiyle, aile, Başkonak, Canik'de iskan edilmişlerdir. Adı yeğeninde yaşatılmaya çalışılan Ramazan Bey'in ailesi Alaca soy ismini almıştır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.