Rakım Elkutlu

Rakım Elkutlu (1869, İzmir - 4 Aralık 1948, İzmir), Klâsik Türk mûsıkisi bestekârlarındandır.

Rakım Elkutlu'nun, dinî ve dindışı mûsikînin Âyin, ilâhi, semâi kâr, durak, beste ve şarkı formunda dört yüz elliye yakın eseri vardır. Babasının ölümü üzerine Rakım Elkutlu İzmir Hisar Camii imamlığına tayin edilerek ölünceye kadar bu görevini sürdürdü. Aynı zamanda uzun yıllar, İzmir Mûsikî Cemiyeti'nin başkanlığını da yaptı.

Rakım Elkutlu, çok iyi usul bilmesine rağmen nota bilmezdi. Bunun sebebi Meşk sistemi ile yetişmiş olması ve notanın müziğe zarar vereceğini düşünmesiydi. Zira meşk usûlünde eserler hocanın ağzından birebir, usul vura vura geçilirdi. Bu sayede eserlerdeki duygu bozulmazdı. Nota, eserlerin nesiller boyu aktarımını sağlamakla birlikte bilhassa Türk musikisinde duygu ve icra bakımından tehlikelidir de.

Bestelerinden bazıları

Buselik–Aşîran Şarkıları

Hicaz besteleri

Karcığar Beste

Kürdilihicazkâr Beste

This article is issued from Vikipedi - version of the 5/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.