Rahel

Rahel (veya Rachel, Rakel, Raşel; İbranice: רחל; Anlam: dişi koyun, Mecazi anlam: Saf ve temiz olan kişi[1]) Tora'da anlatıldığına göre Yakup'un en sevdiği karısı, Yusuf ile Benyamin'in annesi, Lavan'ın kızı, Lea'nın kardeşi maderşahidir.

William Dyce'ın Rahel ve Yakup betimlemesi.

Yakup ile evlilik

Rahel'in adı Tora'da ilk olarak Tekvin'de geçmektedir ve Yakup'un onu babasının hayvanlarını suvarırken gördüğünden bahseder.[2] Yakup dayısının yanına varabilmek için uzun yollar katetti. Annesi Rebeka, Yakup'u ikiz kardeşi Esav'ın öfkesinden kurtarmak için kardeşi Lavan'ın yanına göndermişti.

Yakup dayısının yanında kaldığı süre içinde Rahel'e aşık oldu, onunla evlenebilmek için Lavan'ın yanında yedi yıl çalışmaya razı oldu. Lavan, düğün günü Rahel ile Lea'nın yerini değiştirdi ve Yakup'un bundan haberi olmadı. "Rahel sevimli ve güzeldi" ve "Lea'nın gözleri zayıftı". Yakup, Lavan'ın yaptıklarını anlayınca karşısına çıktı. Lavan, büyük kızını evlendirmeden küçüğünü evlendiremeyeceğini ama bir hafta sonra diğeriyle de evlenebileceğini ve buna karşılık Yakup'un yedi yıl daha yanında çalışması gerektiğini söyledi.

Lea dört oğul doğurmuştu fakat Rahel'in henüz bir çocuğu bile olmamıştı. Rahel Lea'yı kıskanınca Yakup'a hizmetçisi Bila'yı sunup ondan çocuk yapmasını böylece bir aile kurmasını istedi. Bila'nın iki oğlu oldu: Dan ve Naftali. Lea yine hamile kaldı fakat en sonunda Rahel Yakup'a, onun en sevdiği olacak oğlu Yusuf'u vermeyi başardı.

Ölüm ve gömü

Giovanni Battista Tiepolo'nun Rahel'in putları sakladığını betimleyen Fresk çalışması.

Yusuf doğduktan sonra ailesiyle Kenan bölgesine dönmek istedi. Lavan'ın onu caydırabileceğini düşündüğünden kayınpederine haber vermeden iki karısı ve on bir çocuğunu da yanına alarak oradan kaçtı. Lavan Yakup'u takip edip yakaladı ve onu putlarını çalmakla suçladı. Putları çalan kişi Rahel idi fakat Yakup bunu bilmiyordu. Rahel putları devesinin semerisinin içine koyup üstüne oturdu ve adet döneminde olduğu için kalkamayacağını söyledi. Putların karısında olduğunu bilmeyen Yakup hırsızın ölmesi için lanet okudu.[3] Lavan sonunda onları yalnız bıraktı fakat Yakup'un laneti kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Efrat yakınlarında Rahelin ikinci oğlu Benyamin'i doğurmak için sancıları başladı. Bu zorlu doğum sırasında ebe çocuğun erkek olduğunu söyledi.[4] Ölmeden önce Rahel oğluna Ben Oni ("mâtemimin oğlu") ismini koydu fakat Yakup ona Ben Yamin adını verdi. Raşi'ye göre bu ismin iki anlamı olabilir; ya Yakup'un Paddan Aram'ın güneyindeki Kenan topraklarında doğan tek oğlu olduğu için bu ismin anlamı "Sağ (güney)'ın oğlu" ya da Yakup yaşlıyken doğduğu için ismin anlamı "Günlerimin oğlu"dur.

Rahel Heşvan ayının 11'inde öldü[5] ve Betlehem'in yakınında Efrat'a giden yolda gömüldü.[6] Rahel'in kabri bugün Betlehem ile Kudüs arasıdaki Gilo muhitindedir ve her sene on binlerce ziyaretçisi vardır.[7]

James Tissot'tan Rahel ve Yakup.

Dış bağlantılar

Kaynakça

  1. Campbell, Mike Behind the Name 7 Aralık 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  2. "Yaratılış 29". 9 Haziran 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Kasım 2010.
  3. "Yaratılış 31". 9 Haziran 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Kasım 2010.
  4. Reisenberger, Azila, "Medical history: Biblical texts reveal compelling mysteries," Newsroom and Publications at the University of Cape Town 17 Mayıs 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. website
  5. Melamed, Zalman Baruch, "The Anniversary of Rachel's Death," 14 Ocak 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  6. "Rachel" 11 Mart 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. at http://jewishencyclopedia.com 30 Ekim 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  7. "Kever Rachel Trip Breaks Barriers" 19 Eylül 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. by Israel National News Staff at israelnationalnews.com 30 Kasım 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Published: 11/14/05
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.