Ragıp Tartan

Siyasal Bilgiler Okulu'nu bitirmiştir. Ayvacık ve Hilvan kaymakamlıkları yapmıştır. 31 Ocak 1949 tarihinde Danıştay Yardımcısı unvanıyla Danıştay'a geçmiştir. 1960 yılında Danıştay Üyeliğine seçilmiştir. 1973 yılında Danıştay 13.Daire Başkanlığına, 24 Aralık 1979 tarihinde ise Danıştay Başkanlığına seçilmiştir. 20 Ağustos 1981 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.

Ragıp Tartan (d. 1916), Danıştay başkanı.

Danışma Meclisi Milli Güvenlik Konseyince Seçilen Üyesi (27 Ekim 1981 - 4 Aralık 1983) olarak görev yapmıştır.

Kaynakça

  Mahkeme görevi
  Önce gelen:
  İsmail Hakkı Ülgen
  Türkiye Danıştay Başkanı
  24 Aralık 1979 - 20 Ağustos 1981
  Sonra gelen:
  Orhan Arif Özdeş
  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.