Radyogonyometri

Radyogonyometri, telsiz kestirmesi veya DF; verici bir telsiz istasyonunun doğrultusunu ve yerini bulma. DF kısaltması İngilizce direction finding (istikâmet bulma) kavramının akronimidir. Birden fazla alıcı ile (veya tek bir mobil alıcının hareket ettirilmesi ile) elde edilen doğrultu verilerinin nirengi hesabı ile karşılaştırılması ile verici istasyonun konumu tespit edilebilir.

Radyogonyometri modern seyrüsefer cihazlarının icadından önce deniz ve hava seyrüseferinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdi. Günümüzde daha çok eğitim amacıyla ve yedek bir sistem olarak kullanılmaya devam edilir. VDF, ADF gibi sistemler radyogonyometri prensibi ile çalışırlar.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.