Radhanitler

Radhanitler (İbranice tek. רדהני Radhani, çoğ. רדהנים Radhanim; Arapça الرذنية ar-Raðaniyya), Orta Çağ'da etkin olmuş Yahudi gezgin tüccar kabileleri. Orta Avrupa'yla Rusya ile Hazarya'yı sosyal, kültürel ve ticari açıdan çeşitli bağlar kurmaktaydı.[1]

Radhanitlerin ticari faaliyetleri özellikle 750-830 yılları arasında çok gelişmişti. Radhaniter, Doğu Asya'dan Avrupa'ya kılıç, ipek, kürk, köle ve baharat ihraç ediyorlardı. Arap coğrafyacı ve seyyah İbn Khordadbeh, 9. yüzyıl ortalarında yazdığı "Kitab al-Masalik wa'l-Mamalik"te (Yollar ve İmparatorluklar Kitabı), Radhanitlerin Fransızca, Slavca, İspanyolca, Yunanca ve Arapça dillerini konuştuklarını yazar.[2] Bu kadar çok dili konuşarak birçok farklı kültürle ticari ilişkiler kuran Radhanitler, Avrupa ile İran arasında sık sık seyahat eder hatta Çin'e bile giderlerdi.

Rusların 960'larda Atil'i ele geçirmeleri ve ardından Hazar Kağanlığı'nın parçalanmasıyla Hazar Denizi'nin kuzeybatısı Yahudi tüccarların merkezi olmaktan çıktı.

Kaynakça

  1. Brook, Kevin Alan. "Bir Türk İmparatorluğu: Hazar Yahudileri", Nokta Kitap, İstanbul, 2005, sf. 172, ISBN 975-8823-73-6.
  2. "Jewish Travellers", ed. Elkan N. Adler, George Routledge&Sons, Londra, 1930, sf. 2
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.