Raça

Raça veya Raca (Gürcüce: რაჭა, "raç'a"), Gürcistan'ın dağlık kuzeybatı bölümünde tarihsel bölge adıdır. Bugün Raca-Leçhumi ve Kvemo Svaneti bölgesindeki (mhare) Oni ve Ambrolauri ilçelerini kapsar. Kuzeyde ve doğuda Büyük Kafkaslar, güneyde İmereti, batıda Leçhumi ve Svaneti yer alır.

Yeni Politik Bölgeler
Eski Tarihi Bölgeler

Raca, eski çağlarda Kolheti ve Kartli’nin bir parçasıydı. Bölgenin başlıca kenti Oni, MÖ 2. yüzyılda Kratli kralı tarafından kurulmuştu. Raca 11. yüzyılda, birleşik Gürcü devleti içinde bir prenslikti (saeristavi). Bağvaşi ailesinden Rati, Kral III. Bagrat tarafından prens (eristavi) olarak atanmıştı. Rati’nin halefi ve oğlu Kahaber, Raca’yı yöneten Kahaberisdze hanedanını kurdu ve bölgeyi 1278 yılına değin yönetti. Kral VI. Davit Narin, Moğolları ülkeden çıkarmak için verdiği savaş sırasında Raca prensliğini ortadan kaldırdı. 14. yüzyılın ortalarında Raca prensliği Çarelidze ailesince yeniden kuruldu. Sonraki hanedan Çhetidze Raca’yı 1465’ten 1768 yılına değin yönetti. Prens Rostom (1749-1769) Raca prensliğini İmereti Krallığı’ndan bağımsız hale getirdi; ama 1769 yılında İmereti Kralı I. Solomon Rostom’u tutuklamayı başardı ve Raca prensliğini lağvetti. 1784 yılında İmereti Kralı Davit, Raca’yı yeniden prenslik yaparak yönetimini yeğeni Anton’a verdi. Yerel anlaşmazlıklardan yararlanan Osmanlılar Raca’nın kontrolünü gele geçirdiler. Kral Davit, Shava’da savaşı kazandı (26 Ocak 1786) ve Raca’nın kontrolünü yavaş yavaş ele geçirdi. İmereti Kralı II. Solomon, sonunda prensliği kaldırdı ve Raca’yı doğrudan krallığına bağladı.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.