RNA düzeltme

RNA düzeltme, bazı hücrelerin RNA polimerazında üretildikten sonra RNA molekülündeki nükleotit dizisine ayrık değişiklikler yapabildiği moleküler bir işlemdir. RNA düzeltme, RNA molekülünün içine nükleotidlerin eklenmesini, nükleotidlerin silinmesini ve baz ikamesini içerebilir. RNA düzeltmesi ökaryotlardaki tRNA, rRNA, mRNA, miRNA moleküllerinde ve virüs, arkea ve prokaryotlarda görülmektedir.[1] RNA düzeltme en çok hücre çekirdeği ve sitozolda görülmektedir. Ayrıca mitokondri ve plasistitlerde de RNA düzeltmesi görülebilir. Omurgalılarda RNA düzeltme nadiren görülür ve genellikle etkilenen moleküller üzerindeki küçük değişikliklerden oluşur. Diğer organizmalarda pan-düzeltme görülebilir. Bazı durumlarda mRNA dizisindeki nükleotidlerin çoğu düzeltme sonucu oluşmuştur. RNA düzeltme süreçleri moleküler çeşitlilik gösterir. Bazı düzeltmeler bağımsız olarak ortaya çıkan evrimsel kazanımlar gibi görünmektedir.

Kaynakça

  1. Su AA, Randau L (Ağustos 2011). "A-to-I and C-to-U editing within transfer RNAs". Biochemistry. Biokhimiia. 76 (8). ss. 932-7. doi:10.1134/S0006297911080098. PMID 22022967.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.