Rıdvan Paşa (Anadolu Beylerbeyi)

Rıdvan Paşa, Osmanlı devlet adamı.

Enderûn'dan yetişti. Has Oda'dan 16 Ekim 1640'de hazine-i hümayûn kethüdası oldu. Aralık 1651'de Karahisar pâyesiyle emekli oldu.[1] 1655'te Kehleli Ahmed Paşa'ya halef olarak Anadolu Beylerbeyi'ne getirildi. Hakkında şikayet edildiğinden aynı sene içerisinde öldürüldü.[2]

Kaynakça

  1. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, c, 2, s, 402
  2. Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 163
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/4/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.